คำแถลงนโยบาย

ของนายชวลิตสิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
วันอังคาร ที่ ๑๘  เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2555

 
ดาวน์โหลดคำแถลงนโยบาย
   
 

ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 โทรศัพท์ : 0-7549-9136
Copyright © 2015 WWW.KHAOPRACITY.GO.TH: All Rights Reserve.