มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 127 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2563
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 124 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2563
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 118 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2563
มาตรฐานตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 124 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2563
มาตรฐานหอพัก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 123 คน] เมื่อ 21 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1